Pandemic strike Rob Wallace says we need new tactics to show that people’s lives matter more than profit March 16, 2020

It’s been two weeks since Rob Wallace conducted an interview on the underlying causes of the coronavirus that has since been read hundreds of thousands of times. Since then, also, the world has changed. As Wallace puts it, “What I noticed only after hitting the send button is that two weeks after the original interview, my answers here are taking a sharper tone. While before I addressed the outbreak with appropriately radical structural analysis, now, as the pandemic approaches, I’m beginning to feel the pinch of a gap in radical tactics.”

When translating his piece for Italian audiences, Luca de Crescenzo asked Wallace two more questions to account for the gap in time since the interview was first conducted. Here is their exchange, posted with permission.

In Dutch:

Volgens Rob Wallace hebben we nieuwe tactieken nodig om duidelijk te maken dat mensenlevens belangrijker zijn dan winst maken.

Het is twee weken geleden dat Rob Wallace een interview gaf over de onderliggende oorzaken van het coronavirus, een interview dat sindsdien honderdduizenden keren gelezen is. En sinds dat moment is de wereld zelf veranderd. In de woorden van Wallace zelf: “Wat ik pas opmerkte toen ik al op ‘versturen’ geklikt had, is dat twee weken na dat eerste interview mijn antwoorden hier scherper van toon zijn. Terwijl ik eerder op de epidemie inging met een passende radicale structuuranalyse, begin ik nu, terwijl de pandemie nadert, onrustig te worden als gevolg van de ontoereikendheid van radicale tactieken.”

Terwijl hij bezig was zijn interview naar het Italiaans te vertalen, stelde interviewer Luca de Crescenzo nog twee aanvullende vragen aan Wallace, ter compensatie van de tijd die er sinds het eerste interview is verstreken. Hieronder hun uitwisseling, die we met beider toestemming publiceren.

Verder op. Vertaling Thijs Vissia.

@Doorbraak.eu

@Uneven Earth